اطلاعیه قابل توجه نمایندگان محترم سهامداران، اساسنامه اصلاحی منطبق با قوانین جدید بخش تعاون جهت استحضار و ملاحظه در سایت می باشد. جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید اساسنامه