دیدار و گفتگوی تعدادی از اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت تعاونی سهام عدالت مشهد با آقای منصوری فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس به مناسبت هفته تعاون