به اطلاع اعضاء وسهامداران محترم می رساند بیمه آتش سوزی به مبلغ 3250 تومان با سقف پوشش 30،000،000 تومان ویژه اعضا صادر می گردد جهت پیگیری با شماره تلفن:37538093-37521637 ویا مراجعه به آدرس:عبدالمطلب45-قائم12-پلاک 13 مراجعه فرمائید. روابط عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ...