پیرو تفاهمنامه با بازرگانی زینو اعضا و سهامداران محترم میتوانند با دریافت معرفی نامه لوازم خانگی و برقی را به قیمت عمده و بطور اقساطی تهیه نمایند . تلفن : 37521637