بلیط پارک آبی ایرانیان ویژه اعضاء به قیمت 10000 تومان قابل ارائه میباشد. قیمت آزاد (14000 تومان) ساعت استفاده از ساعت 9 صبح الی 21 با ارائه همزمان 3 بلیط در زمان پذیرش یک نفر میهمان رایگان پذیرش می گردد. روزهای شنبه ، دوشنبه ...