1- با دریافت معرفی نامه از شرکت هنگام خرید محصولات چینی مقصود از تخفیف 16 درصد بهره مند شوید . 2- با دریافت معرفی نامه از شرکت هنگام خرید لوازم خانگی از شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی به قیمت عمده فروشی ...