سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: اکنون از همه شرکت‌ها درخواست داریم که بقیه سود را به شرکت سپرده‌گذاری واریز کنند تا سود باقیمانده در ایام ماه رمضان به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شود. به گزارش روابط عمومی سمات به نقل ...