۳ نظر درباره اخذ مجوز حمل و نقل درون شهری سهام عدالت مشهد

  1. رجبعلی فرداد گفت:

    من کارگر بازنشسته تامین اجتماعی با حقوق ماهیانه یازده میلیون ریال تقاضای عضویت و بر خورداری از مزایای سهام عدالت را دارم